ASK THE BOX

ASK Architecture for Society of Knowledge jest…


ASK

Architecture for Society of Knowledge jest międzynarodowym programem studiów magisterskich prowadzonym w języku angielskim, wdrożonym w 2010 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Program koncentruje się na problemach społecznych i kulturowych przy jednoczesnym wykorzystaniu nowych technologii. Studenci zgłębiają nowoczesne sposoby projektowania, jak również innowacyjne metody komunikacji i fabrykacji będące fundamentem architektonicznej praktyk XXI wieku. Więcej informacji oraz projekty można obejrzeć na asknow.eu

PROJEKT

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej międzynarodowej specjalności Architecture for Society of Knowledge (ASK) pracują obecnie nad projektem i prototypem eksperymentalnego pawilonu interaktywnego, który ma cyfrowo odnotowywać i interpretować obecność oraz ruch osób wewnątrz, a także przetwarzać pozyskany w ten sposób sygnał na efekty o charakterze akustycznym. Cały projekt zrealizowany będzie przy zaangażowaniu minimalnych środków technicznych i finansowych, co było jednym z postawionych przed studentami wyzwań.

Comments are closed.