Existense

Projekt konkursowy


Projekt okładki dla nowo powstałego magazynu lifestylowego Existence. Rysunek stanowi ręcznie wykonaną ilustracje, która została następnie podana obróbce w programach graficznych.

Należę do: