WARSAW INSIDER

Okładki miesięcznika


Regularne, comiesięczne projekty okładek pisma Warsaw Insider. Magazyn ma charakter regularnego przewodnika po Warszawie. Wydawany jest w języku angielskim i skierowany jest przede wszystkim do obcokrajowców szukających informacji o mieście oraz ciekawostek na jego temat.

Należę do: