BUTIKOWY HOTEL

wyrosły z lokalności


adres: Lublin

data powstania: 2023-2024

powierzchnia: 1200m2

zakres opracowania:
- projekt pokoi hotelowych
- projekt korytarzy
- projekt recepcji
- etap koncepcyjny i wykonawczy
- dobór okładzin i elementów wyposażenia
- koordynacja branżowa

Zdjęcia: 370 studio


Należę do: